Sida 1 av 2  
 

Vad behöver ditt företag hjälp med?

Inom satsningen Smakrik och blomstrande besöksnäring kan vi erbjuda rådgivning till besöksföretag på landsbygden i Mälar-/Hjälmarregionen inom följande ämnesområden: 
  • Skapa en attraktiv utemiljö för besökarna
  • Generera fler gästnätter på landsbygden
  • Effektivare försäljningsteknik  
  • Lyft matupplevelsen
  • Sälj mer med platsens kulturarv och historia

Vi har en del förslag på rådgivning och vill gärna veta vad du tycker om de förslagen.

Har du önskemål om annan typ av rådgivning så skriv det i rutan längst ner.

Ditt företag betalar 30 % av kostnaden för rådgivningen. Resten bekostas av EU och svenska staten genom Landsbygdsprogrammet.

 
 

Förslag på ämnesområden
 
 

Nedan ser du ett antal förslag på ämnesområden för en rådgivning. Klicka i om du är intresserad av något eller flera av förslagen. Skriv gärna i rutan nedanför ämnesområdet om du vet mer specifikt vad du vill ha hjälp med.

 

 

Ange gärna om det är någonting annat du skulle vilja ha rådgivning om.