Sida 1 av 13  
 

1.Händer det att du passerar/genar över ett järnvägsspår där det inte är tillåtet?