Sida 1 av 12  
 Länsstyrelsen Östergötland genomför 2017 en undersökning bland besökare i några utvalda naturreservat. Denna enkät är ett komplement till undersökningen, och syftar bland annat till att ta reda på hur vi kan locka fler till natur- och friluftsområden i Östergötland.

Enkäten tar några få minuter att fylla i, och du är helt anonym.

Stort tack för din medverkan!