Sida 1 av 4  
 

Hej

Upphandlingsdialog Dalarna har tagit fram en rekommendation för direktupphandling,

"En dalamodell för direktupphandling. Rekommendationer och förslag från Upphandlingsdialog Dalarna 2017."