Relationwise Survey Solution

    

Hej!

Anmälningstiden har gått ut för seminariet Ställ om och anpassa hållbart, i Östersund den 18 september 2015.

Efteranmälningar kan eventuellt tas emot av Elin Andersson, på elin.andersson@lansstyrelsen.se, 010-2253368.