bibliotek.dk - nedsættelse af fokusgruppe
Side 1 af 9  
 

Kære bibliotek.dk-bruger - vil du være med til at udvikle bibliotek.dk?

bibliotek.dk laver jævnligt brugerundersøgelser blandt alle bibliotek.dk-brugere, men vi vil gerne have et fast brugerpanel som vi kan bruge lidt hyppigere. Fx til at vurdere helt konkrete nye funktioner og invitere til tests. Aktiviteterne i brugerpanelet vil primært foregå via nettet.

Hvis du har lyst til at være med i brugerpanelet, beder vi dig svare på nogle få spørgsmål. Du forpligter dig ikke til noget, men vil blive bedt om at svare på undersøgelser som tilsendes via mail. Ikke alle undersøgelser eller spørgeskemaer sendes til alle.
Det tager et par minutter at besvare spørgsmålene, og vi skal have dit navn og din mailadresse for at kunne kommunikere med dig. Disse data vil kun blive brugt i forbindelse med dette brugerpanel.

Brugerpanelet er IKKE beregnet for ansatte i biblioteksvæsenet eller ansatte og studerende ved IVA - Det Informationsvidenskabelige Akademi.

Venlig hilsen

DBC - Dansk BiblioteksCenter

 

 

  

Dansk BiblioteksCenter 2015