Spørgeskema: GF2-AUG-17-SSA Slutevaluering
Forfatter: BHsund
Publiceret: 15-01-2018 09:46:42
Forventet: 0
Påbegyndt: 13
Afsluttede: 13
1TEKST / BILLEDE CONTENT
N/AN/AN/AN/A
2 Læringsmiljø.AntalProcentGrafik
2.1 Hvordan oplevede du læringsmiljøet?
1
 1. Rigtigt Godt
753,85%
2
 2. Godt
538,46%
3
 3. Mindre godt
17,69%
Total13100%
Gennemsnit1,54
2.2 Hvordan oplevede du tilrettelæggelsen af undervisningen?
1
 1. Rigtigt Godt
215,38%
2
 2. Godt
1076,92%
3
 3. Mindre godt
17,69%
Total13100%
Gennemsnit1,92
2.3 Hvad synes du om indholdet i undervisningen?
1
 1. Rigtigt Godt
430,77%
2
 2. Godt
969,23%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total13100%
Gennemsnit1,69
3Hvad kunne med fordel gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
4 Læringsmetoder. Hvordan vurderer du følgende læringsmetoder:AntalProcentGrafik
4.1 Holdundervisning
1
 1. Rigtigt Godt
753,85%
2
 2. Godt
646,15%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total13100%
Gennemsnit1,46
4.2 Gruppearbejde
1
 1. Rigtigt Godt
430,77%
2
 2. Godt
538,46%
3
 3. Mindre godt
430,77%
Total13100%
Gennemsnit2,00
4.3 Casearbejde
1
 1. Rigtigt Godt
538,46%
2
 2. Godt
646,15%
3
 3. Mindre godt
215,38%
Total13100%
Gennemsnit1,77
4.4 Demostuen
1
 1. Rigtigt Godt
433,33%
2
 2. Godt
758,33%
3
 3. Mindre godt
18,33%
Total12100%
Gennemsnit1,75
4.5 Skriftlige opgaver
1
 1. Rigtigt Godt
215,38%
2
 2. Godt
861,54%
3
 3. Mindre godt
323,08%
Total13100%
Gennemsnit2,08
4.6 Studiecafé
1
 1. Rigtigt Godt
19,09%
2
 2. Godt
545,45%
3
 3. Mindre godt
545,45%
Total11100%
Gennemsnit2,36
4.7 Studiebesøg
1
 1. Rigtigt Godt
436,36%
2
 2. Godt
545,45%
3
 3. Mindre godt
218,18%
Total11100%
Gennemsnit1,82
4.8 IT / digitale medier
1
 1. Rigtigt Godt
325,00%
2
 2. Godt
650,00%
3
 3. Mindre godt
325,00%
Total12100%
Gennemsnit2,00
4.9 Erlagt undervisning
1
 1. Rigtigt Godt
436,36%
2
 2. Godt
654,55%
3
 3. Mindre godt
19,09%
Total11100%
Gennemsnit1,73
4.10 Andre metoder
1
 1. Rigtigt Godt
330,00%
2
 2. Godt
550,00%
3
 3. Mindre godt
220,00%
Total10100%
Gennemsnit1,90
4.10 Hvilke andre metoder?
5Supplerende kommentarer.
 1.
6 Uddannelsessamtalen.AntalProcentGrafik
6.1 Hvad mener du om uddannelsessamtalen?
1
 1. Rigtig god
541,67%
2
 2. God
650,00%
3
 3. Mindre god
18,33%
Total12100%
Gennemsnit1,67
7 AntalProcentGrafik
7.1 I hvilken grad, har du benyttet dig af muligheden for at tale med din kontaktlærer i kontaktlærertiden?
1
 1. I høj Grad
327,27%
2
 2. I nogen grad
218,18%
3
 3. I mindre grad
654,55%
Total11100%
Gennemsnit2,27
7.2 I hvilken grad har du kunnet bruge den vejledning du har fået?
1
 1. I høj Grad
433,33%
2
 2. I nogen grad
541,67%
3
 3. I mindre grad
325,00%
Total12100%
Gennemsnit1,92
8Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
9 Evaluering af den personlige uddannelsesplan.AntalProcentGrafik
9.1 I hvilken grad, har du kunnet bruge din personlige uddannelsesplan til at sætte dig mål?
1
 1. I høj grad
216,67%
2
 2. I nogen grad
650,00%
3
 3. I Mindre grad
433,33%
Total12100%
Gennemsnit2,17
10 AntalProcentGrafik
10.1 Hvordan vurderer du din personlige uddannelsesplan som dit arbejdsredskab?
1
 1. Rigtig god
323,08%
2
 2. God
323,08%
3
 3. Mindre god
753,85%
Total13100%
Gennemsnit2,31
11Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
12 Min egen indsats har været:AntalProcentGrafik
1
 1. Rigtig god
969,23%
2
 2. God
430,77%
3
 3. Mindre god
00,00%
Total13100%
Gennemsnit1,31
13Hvad kunne være gjort bedre/anderledes
 1.
14 SAMARBEJDE hvordan vurderer du:AntalProcentGrafik
14.1 Samarbejde med lærerne
1
 1. Rigtigt Godt
646,15%
2
 2. Godt
753,85%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total13100%
Gennemsnit1,54
14.2 Samarbejdet i klassen
1
 1. Rigtigt Godt
646,15%
2
 2. Godt
646,15%
3
 3. Mindre godt
17,69%
Total13100%
Gennemsnit1,62
15 AntalProcentGrafik
15.1 I hvilken grad, har du bidraget til et positivt samarbejde i klassen?
1
 1. I høj grad
1184,62%
2
 2. I nogen grad
215,38%
3
 3. I Ringe grad
00,00%
Total13100%
Gennemsnit1,15
16Hvad kunne være gjort bedre/anderledes?
 1.
17 Hvilke af følgende tilbud i skolens KAN/SKAL pjece, har du gjort brug af?AntalProcentGrafik
1
 1. Mandagssamling
1233,33%
2
 2. Morgenmad + frugt
719,44%
3
 3. IT café
00,00%
4
 4. Mentorordning
00,00%
5
 5. Elevråd
00,00%
6
 6. Kontaktlærer
719,44%
7
 7. Sommerevent
411,11%
8
 8. Frivilligt arbejde
00,00%
9
 9. Fredagscafé
00,00%
10
 10. Bibliotek
38,33%
11
 11. Kursus: eksamensmestring
12,78%
12
 12. kursus: rygestop
00,00%
13
 13. Psykolog
12,78%
14
 14. Andre forslag
12,78%
Total36100%
Gennemsnit4,56
18Supplerende kommentarer
 1.
19 Er du blevet uddannelses afklaret?AntalProcentGrafik
1
 1. Ja
13100,00%
2
 2. Nej
00,00%
3
 3. Ved ikke
00,00%
Total13100%
Gennemsnit1,00
20Hvad skal du lave efter Grundforløbet?
 1.
21Har du andet du ønsker at kommentere, er du velkommen til at gøre det i det efterfølgende felt:

Bemærk venligst at når du trykker på "Send evalueringsskemaet", kan du ikke mere ændre indholdet.
 1.