Spørgeskema: PAU 2016 Skoleperiode 3
Forfatter: BHsund
Publiceret: 26-02-2018 11:54:22
Forventet: 0
Påbegyndt: 7
Afsluttede: 7
1TEKST / BILLEDE CONTENT
N/AN/AN/AN/A
2 Introperioden. Hvis du svarer i rubrikken "I Mindre grad/Mindre godt", skal du skrive kommentar i feltet "hvad kan Gøres bedre/anderledes", så vi ved HVAD der skal gøres anderledes, og HVORDAN du kan tænke dig, det kan gøres, så det bliver bedre. AntalProcentGrafik
2.1 I hvilken grad kunne du bruge de informationer du fik i din introduktionsperiode?
1
 1. I høj grad
571,43%
2
 2. I Nogen grad
228,57%
3
 3. I mindre grad
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,29
2.2 hvilken grad oplever du skolen ren og pæn?
1
 1. I høj grad
685,71%
2
 2. I Nogen grad
114,29%
3
 3. I mindre grad
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,14
3 AntalProcentGrafik
3.1 Hvad var dit første indtryk af dit klasselokale?
1
 1. Rigtigt Godt
114,29%
2
 2. Godt
571,43%
3
 3. Mindre godt
114,29%
Total7100%
Gennemsnit2,00
3.2 Hvordan vurderer du indeklimaet på skolen?
1
 1. Rigtigt Godt
114,29%
2
 2. Godt
571,43%
3
 3. Mindre godt
114,29%
Total7100%
Gennemsnit2,00
4Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
5 Læringsmiljø.AntalProcentGrafik
5.1 Hvordan vurderer du, læringsmiljøet på skolen har været?
1
 1. Rigtigt Godt
685,71%
2
 2. Godt
114,29%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,14
5.2 Hvordan oplever du skoleperioden var tilrettelagt?
1
 1. Rigtigt Godt
457,14%
2
 2. Godt
342,86%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,43
6 AntalProcentGrafik
6.1 I hvilken grad mener du indholdet i skoleperiode 3 har været med til at fremme din læring?
1
 1. I høj grad
571,43%
2
 2. I nogen grad
228,57%
3
 3. I mindre grad
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,29
6.2 I hvilken grad har den anbefalede litteratur kunnet støtte din læring
1
 1. I høj grad
685,71%
2
 2. I nogen grad
114,29%
3
 3. I mindre grad
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,14
7Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
8 SAMARBEJDEAntalProcentGrafik
8.1 Hvordan vurderer du samarbejdet med lærerne?
1
 1. Rigtigt Godt
685,71%
2
 2. Godt
114,29%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,14
8.2 Hvordan vurderer du samarbejdet i klassen?
1
 1. Rigtigt Godt
228,57%
2
 2. Godt
457,14%
3
 3. Mindre godt
114,29%
Total7100%
Gennemsnit1,86
9 AntalProcentGrafik
9.1 I hvilken grad har du bidraget til et positivt samarbejde i klassen?
1
 1. I høj grad
571,43%
2
 2. I nogen grad
228,57%
3
 3. I Mindre grad
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,29
10Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
11 Pædagogiske redskaber og metoder: Hvordan vurderer du de enkelte læringsmetoder?AntalProcentGrafik
11.1 Holdundervisning
1
 1. Rigtigt Godt
457,14%
2
 2. Godt
342,86%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,43
11.2 Gruppearbejde
1
 1. Rigtigt Godt
457,14%
2
 2. Godt
342,86%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,43
11.3 Demonstrationsstueundervisning
1
 1. Rigtigt Godt
350,00%
2
 2. Godt
350,00%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total6100%
Gennemsnit1,50
11.4 Skriftlige opgaver
1
 1. Rigtigt Godt
571,43%
2
 2. Godt
228,57%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,29
11.5 Studiegrupper
1
 1. Rigtigt Godt
233,33%
2
 2. Godt
466,67%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total6100%
Gennemsnit1,67
11.6 Studiebesøg
1
 1. Rigtigt Godt
466,67%
2
 2. Godt
233,33%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total6100%
Gennemsnit1,33
11.7 IT / digitale medier
1
 1. Rigtigt Godt
228,57%
2
 2. Godt
457,14%
3
 3. Mindre godt
114,29%
Total7100%
Gennemsnit1,86
11.8 Andre metoder.
1
 1. Rigtigt Godt
120,00%
2
 2. Godt
480,00%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total5100%
Gennemsnit1,80
11.8 Hvilke andre metoder?
12Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
13 Evaluering af den personlige uddannelsesplan.AntalProcentGrafik
13.1 I hvilken grad har du anvendt din personlige uddannelsesplan i skoleforløbet?
1
 1. I høj grad
228,57%
2
 2. I nogen grad
342,86%
3
 3. I Mindre grad
228,57%
Total7100%
Gennemsnit2,00
13.2 I hvilken grad har du kunnet bruge dit skema i forhold til din forberedelse?
1
 1. I høj grad
571,43%
2
 2. I nogen grad
114,29%
3
 3. I Mindre grad
114,29%
Total7100%
Gennemsnit1,43
13.3 I hvor høj grad har du arbejdet med din personlige uddannelsesplan under skoleperioden?
1
 1. I høj grad
114,29%
2
 2. I nogen grad
457,14%
3
 3. I Mindre grad
228,57%
Total7100%
Gennemsnit2,14
14Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
15 Uddannelsessamtalen.AntalProcentGrafik
15.1 Hvordan har du arbejdet med de aftaler, du indgik med din kontaktlærer ved uddannelsessamtalen?
1
 1. Rigtig godt
233,33%
2
 2. Godt
350,00%
3
 3. Mindre godt
116,67%
Total6100%
Gennemsnit1,83
16 AntalProcentGrafik
16.1 I hvilken grad har du brugt muligheden for at skrive dig på til kontaktlærertider?
1
 1. I høj Grad
120,00%
2
 2. I nogen grad
00,00%
3
 3. I mindre grad
480,00%
Total5100%
Gennemsnit2,60
16.2 I hvilken grad har du selv taget initiativ til vejledning og møde med din kontaktlærer?
1
 1. I høj Grad
233,33%
2
 2. I nogen grad
00,00%
3
 3. I mindre grad
466,67%
Total6100%
Gennemsnit2,33
17Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
18 Min egen indsats har været:AntalProcentGrafik
1
 1. Rigtig god
457,14%
2
 2. God
342,86%
3
 3. Mindre god
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,43
19Hvad kunne være gjort bedre/anderledes
 1.
20 Kan og skal- tilbud: Hvilke af følgende tilbud i skolens kan - og ?skal - pjece har du benyttet dig af? Sæt kryds.AntalProcentGrafik
1
 1. Valgfag
00,00%
2
 2. Valgfrit specialefag
110,00%
3
 3. Store hjælpedag
00,00%
4
 4. Kommunikationsmedier
00,00%
5
 5. IT-café
00,00%
6
 6. Frivilligt arbejde
00,00%
7
 7. Fredagscafé
110,00%
8
 8. Skolens elevråd
00,00%
9
 9. Mentorordning
00,00%
10
 10. Sund morgenmad og frugt
330,00%
11
 11. Sommerevent
00,00%
12
 12. Mandagssamling
330,00%
13
 13. Dansktest
00,00%
14
 14. Søsterklasseordning
00,00%
15
 15. Motion og bevægelse
110,00%
16
 16. Samtaler med socialrådgiver
00,00%
17
 17. PiU (Praktik i Udlandet)
00,00%
18
 18. Rygestopkursus
00,00%
19
 19. "Gå styrket til eksamen" kurser
00,00%
20
 20. Boglån i biblioteket
110,00%
Total10100%
Gennemsnit11,00
21Forslag til nye kan - og skal - tiltag
 1. Supplerende kommentarer
22Har du andet du ønsker at kommentere, er du velkommen til at gøre det i det efterfølgende felt:

Bemærk venligst at når du trykker på "Send evalueringsskemaet", kan du ikke mere ændre indholdet.
 1.