Spørgeskema: GF2-AUG-18-SSA Slutevaluering
Forfatter: BHsund
Publiceret: 10-01-2019 09:07:12
Forventet: 0
Påbegyndt: 8
Afsluttede: 7
1TEKST / BILLEDE CONTENT
N/AN/AN/AN/A
2 Læringsmiljø.AntalProcentGrafik
2.1 Hvordan oplevede du læringsmiljøet?
1
 1. Rigtigt Godt
228,57%
2
 2. Godt
457,14%
3
 3. Mindre godt
114,29%
Total7100%
Gennemsnit1,86
2.2 Hvordan oplevede du tilrettelæggelsen af undervisningen?
1
 1. Rigtigt Godt
457,14%
2
 2. Godt
228,57%
3
 3. Mindre godt
114,29%
Total7100%
Gennemsnit1,57
2.3 Hvad synes du om indholdet i undervisningen?
1
 1. Rigtigt Godt
342,86%
2
 2. Godt
457,14%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,57
3Hvad kunne med fordel gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
4 Læringsmetoder. Hvordan vurderer du følgende læringsmetoder:AntalProcentGrafik
4.1 Holdundervisning
1
 1. Rigtigt Godt
114,29%
2
 2. Godt
685,71%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,86
4.2 Gruppearbejde
1
 1. Rigtigt Godt
228,57%
2
 2. Godt
228,57%
3
 3. Mindre godt
342,86%
Total7100%
Gennemsnit2,14
4.3 Casearbejde
1
 1. Rigtigt Godt
228,57%
2
 2. Godt
457,14%
3
 3. Mindre godt
114,29%
Total7100%
Gennemsnit1,86
4.4 Demostuen
1
 1. Rigtigt Godt
457,14%
2
 2. Godt
342,86%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,43
4.5 Skriftlige opgaver
1
 1. Rigtigt Godt
457,14%
2
 2. Godt
342,86%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,43
4.6 Studiecafé
1
 1. Rigtigt Godt
00,00%
2
 2. Godt
457,14%
3
 3. Mindre godt
342,86%
Total7100%
Gennemsnit2,43
4.7 Studiebesøg
1
 1. Rigtigt Godt
228,57%
2
 2. Godt
457,14%
3
 3. Mindre godt
114,29%
Total7100%
Gennemsnit1,86
4.8 IT / digitale medier
1
 1. Rigtigt Godt
228,57%
2
 2. Godt
457,14%
3
 3. Mindre godt
114,29%
Total7100%
Gennemsnit1,86
4.9 Erlagt undervisning
1
 1. Rigtigt Godt
120,00%
2
 2. Godt
360,00%
3
 3. Mindre godt
120,00%
Total5100%
Gennemsnit2,00
4.10 Andre metoder
1
 1. Rigtigt Godt
00,00%
2
 2. Godt
5100,00%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total5100%
Gennemsnit2,00
4.10 Hvilke andre metoder?
5Supplerende kommentarer.
 1.
6 Uddannelsessamtalen.AntalProcentGrafik
6.1 Hvad mener du om uddannelsessamtalen?
1
 1. Rigtig god
228,57%
2
 2. God
571,43%
3
 3. Mindre god
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,71
7 AntalProcentGrafik
7.1 I hvilken grad, har du benyttet dig af muligheden for at tale med din kontaktlærer i kontaktlærertiden?
1
 1. I høj Grad
228,57%
2
 2. I nogen grad
114,29%
3
 3. I mindre grad
457,14%
Total7100%
Gennemsnit2,29
7.2 I hvilken grad har du kunnet bruge den vejledning du har fået?
1
 1. I høj Grad
114,29%
2
 2. I nogen grad
457,14%
3
 3. I mindre grad
228,57%
Total7100%
Gennemsnit2,14
8Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
9 Evaluering af den personlige uddannelsesplan.AntalProcentGrafik
9.1 I hvilken grad, har du kunnet bruge din personlige uddannelsesplan til at sætte dig mål?
1
 1. I høj grad
342,86%
2
 2. I nogen grad
114,29%
3
 3. I Mindre grad
342,86%
Total7100%
Gennemsnit2,00
10 AntalProcentGrafik
10.1 Hvordan vurderer du din personlige uddannelsesplan som dit arbejdsredskab?
1
 1. Rigtig god
342,86%
2
 2. God
114,29%
3
 3. Mindre god
342,86%
Total7100%
Gennemsnit2,00
11Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
12 Min egen indsats har været:AntalProcentGrafik
1
 1. Rigtig god
457,14%
2
 2. God
342,86%
3
 3. Mindre god
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,43
13Hvad kunne være gjort bedre/anderledes
 1.
14 SAMARBEJDE hvordan vurderer du:AntalProcentGrafik
14.1 Samarbejde med lærerne
1
 1. Rigtigt Godt
228,57%
2
 2. Godt
571,43%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,71
14.2 Samarbejdet i klassen
1
 1. Rigtigt Godt
228,57%
2
 2. Godt
571,43%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,71
15 AntalProcentGrafik
15.1 I hvilken grad, har du bidraget til et positivt samarbejde i klassen?
1
 1. I høj grad
457,14%
2
 2. I nogen grad
342,86%
3
 3. I Ringe grad
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,43
16Hvad kunne være gjort bedre/anderledes?
 1.
17 Hvilke af følgende tilbud i skolens KAN/SKAL pjece, har du gjort brug af?AntalProcentGrafik
1
 1. Mandagssamling
00,00%
2
 2. Morgenmad + frugt
233,33%
3
 3. IT café
00,00%
4
 4. Mentorordning
00,00%
5
 5. Elevråd
00,00%
6
 6. Kontaktlærer
233,33%
7
 7. Sommerevent
00,00%
8
 8. Frivilligt arbejde
00,00%
9
 9. Fredagscafé
00,00%
10
 10. Bibliotek
233,33%
11
 11. Kursus: eksamensmestring
00,00%
12
 12. kursus: rygestop
00,00%
13
 13. Psykolog
00,00%
14
 14. Andre forslag
00,00%
Total6100%
Gennemsnit6,00
18Supplerende kommentarer
 1.
19 Er du blevet uddannelses afklaret?AntalProcentGrafik
1
 1. Ja
457,14%
2
 2. Nej
114,29%
3
 3. Ved ikke
228,57%
Total7100%
Gennemsnit1,71
20Hvad skal du lave efter Grundforløbet?
 1.
21Har du andet du ønsker at kommentere, er du velkommen til at gøre det i det efterfølgende felt:

Bemærk venligst at når du trykker på "Send evalueringsskemaet", kan du ikke mere ændre indholdet.
 1.