Spørgeskema: MSSA-SEP-17 Skoleperiode 2
Forfatter: BHsund
Publiceret: 24-04-2018 09:46:24
Forventet: 0
Påbegyndt: 22
Afsluttede: 21
1TEKST / BILLEDE CONTENT
N/AN/AN/AN/A
2 Introperioden. Hvis du svarer i rubrikken "I Mindre grad/Mindre godt", skal du skrive kommentar i feltet "hvad kan Gøres bedre/anderledes", så vi ved HVAD der skal gøres anderledes, og HVORDAN du kan tænke dig, det kan gøres, så det bliver bedre. AntalProcentGrafik
2.1 I hvilken grad kunne du bruge de informationer du fik i din introduktionsperiode?
1
 1. I høj grad
1571,43%
2
 2. I Nogen grad
628,57%
3
 3. I mindre grad
00,00%
Total21100%
Gennemsnit1,29
2.2 I hvilken grad oplever du skolen ren og pæn?
1
 1. I høj grad
1260,00%
2
 2. I Nogen grad
840,00%
3
 3. I mindre grad
00,00%
Total20100%
Gennemsnit1,40
3 AntalProcentGrafik
3.1 Hvad var dit første indtryk af dit klasselokale?
1
 1. Rigtigt Godt
733,33%
2
 2. Godt
838,10%
3
 3. Mindre godt
628,57%
Total21100%
Gennemsnit1,95
3.2 Hvordan vurderer du indeklimaet på skolen?
1
 1. Rigtigt Godt
314,29%
2
 2. Godt
1257,14%
3
 3. Mindre godt
628,57%
Total21100%
Gennemsnit2,14
4Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
5 Læringsmiljø.AntalProcentGrafik
5.1 Hvordan vurderer du, læringsmiljøet på skolen har været?
1
 1. Rigtigt Godt
1676,19%
2
 2. Godt
523,81%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total21100%
Gennemsnit1,24
5.2 Hvordan oplever du skoleperioden var tilrettelagt?
1
 1. Rigtigt Godt
840,00%
2
 2. Godt
840,00%
3
 3. Mindre godt
420,00%
Total20100%
Gennemsnit1,80
6 AntalProcentGrafik
6.1 I hvilken grad mener du indholdet i skoleperiode 2 har været med til at fremme din læring?
1
 1. I høj grad
1885,71%
2
 2. I nogen grad
314,29%
3
 3. I mindre grad
00,00%
Total21100%
Gennemsnit1,14
6.2 I hvilken grad har den anbefalede litteratur kunnet støtte din læring
1
 1. I høj grad
1885,71%
2
 2. I nogen grad
314,29%
3
 3. I mindre grad
00,00%
Total21100%
Gennemsnit1,14
7Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
8 SAMARBEJDEAntalProcentGrafik
8.1 Hvordan vurderer du samarbejdet med lærerne?
1
 1. Rigtigt Godt
1885,71%
2
 2. Godt
314,29%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total21100%
Gennemsnit1,14
8.2 Hvordan vurderer du samarbejdet i klassen?
1
 1. Rigtigt Godt
1575,00%
2
 2. Godt
525,00%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total20100%
Gennemsnit1,25
9 AntalProcentGrafik
9.1 I hvilken grad har du bidraget til et positivt samarbejde i klassen?
1
 1. I høj grad
1152,38%
2
 2. I nogen grad
1047,62%
3
 3. I Mindre grad
00,00%
Total21100%
Gennemsnit1,48
10Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
11 Pædagogiske redskaber og metoder: Hvordan vurderer du de enkelte læringsmetoder?AntalProcentGrafik
11.1 Holdundervisning
1
 1. Rigtigt Godt
1676,19%
2
 2. Godt
523,81%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total21100%
Gennemsnit1,24
11.2 Gruppearbejde
1
 1. Rigtigt Godt
1152,38%
2
 2. Godt
1047,62%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total21100%
Gennemsnit1,48
11.3 Demonstrationsstueundervisning
1
 1. Rigtigt Godt
1466,67%
2
 2. Godt
733,33%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total21100%
Gennemsnit1,33
11.4 Skriftlige opgaver
1
 1. Rigtigt Godt
1152,38%
2
 2. Godt
1047,62%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total21100%
Gennemsnit1,48
11.5 Studiegrupper
1
 1. Rigtigt Godt
1155,00%
2
 2. Godt
945,00%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total20100%
Gennemsnit1,45
11.6 Studiebesøg og studietur
1
 1. Rigtigt Godt
1780,95%
2
 2. Godt
419,05%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total21100%
Gennemsnit1,19
11.7 IT / digitale medier
1
 1. Rigtigt Godt
1047,62%
2
 2. Godt
1047,62%
3
 3. Mindre godt
14,76%
Total21100%
Gennemsnit1,57
11.8 Andre metoder.
1
 1. Rigtigt Godt
753,85%
2
 2. Godt
646,15%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total13100%
Gennemsnit1,46
11.8 Hvilke andre metoder?
12Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
13 Evaluering af den personlige uddannelsesplan.AntalProcentGrafik
13.1 I hvilken grad har du anvendt din personlige uddannelsesplan i skoleforløbet?
1
 1. I høj grad
14,76%
2
 2. I nogen grad
1047,62%
3
 3. I Mindre grad
1047,62%
Total21100%
Gennemsnit2,43
13.2 I hvilken grad har du kunnet bruge dit skema i forhold til din forberedelse?
1
 1. I høj grad
1676,19%
2
 2. I nogen grad
523,81%
3
 3. I Mindre grad
00,00%
Total21100%
Gennemsnit1,24
13.3 I hvor høj grad har du arbejdet med din personlige uddannelsesplan under skoleperioden?
1
 1. I høj grad
29,52%
2
 2. I nogen grad
942,86%
3
 3. I Mindre grad
1047,62%
Total21100%
Gennemsnit2,38
14Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
15 Uddannelsessamtalen.AntalProcentGrafik
15.1 Hvordan har du arbejdet med de aftaler, du indgik med din kontaktlærer ved uddannelsessamtalen?
1
 1. Rigtig godt
523,81%
2
 2. Godt
1257,14%
3
 3. Mindre godt
419,05%
Total21100%
Gennemsnit1,95
16 AntalProcentGrafik
16.1 I hvilken grad har du brugt muligheden for at skrive dig på til kontaktlærertider?
1
 1. I høj Grad
314,29%
2
 2. I nogen grad
419,05%
3
 3. I mindre grad
1466,67%
Total21100%
Gennemsnit2,52
16.2 I hvilken grad har du selv taget initiativ til vejledning og møde med din kontaktlærer?
1
 1. I høj Grad
314,29%
2
 2. I nogen grad
419,05%
3
 3. I mindre grad
1466,67%
Total21100%
Gennemsnit2,52
17Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
18 Min egen indsats har været:AntalProcentGrafik
1
 1. Rigtig god
628,57%
2
 2. God
1466,67%
3
 3. Mindre god
14,76%
Total21100%
Gennemsnit1,76
19Hvad kunne være gjort bedre/anderledes
 1.
20 Kan og skal- tilbud: Hvilke af følgende tilbud i skolens kan - og ?skal - pjece har du benyttet dig af? Sæt kryds.AntalProcentGrafik
1
 1. Valgfag
68,82%
2
 2. Valgfrit specialefag
1623,53%
3
 3. Store hjælpedag
00,00%
4
 4. Kommunikationsmedier
57,35%
5
 5. IT-café
00,00%
6
 6. Frivilligt arbejde
11,47%
7
 7. Fredagscafé
11,47%
8
 8. Skolens elevråd
00,00%
9
 9. Mentorordning
00,00%
10
 10. Sund morgenmad og frugt
811,76%
11
 11. Sommerevent
00,00%
12
 12. Mandagssamling
1522,06%
13
 13. Dansktest
34,41%
14
 14. Søsterklasseordning
00,00%
15
 15. Motion og bevægelse
913,24%
16
 16. Samtaler med socialrådgiver
00,00%
17
 17. PiU (Praktik i Udlandet)
00,00%
18
 18. Rygestopkursus
00,00%
19
 19. "Gå styrket til eksamen" kurser
00,00%
20
 20. Boglån i biblioteket
45,88%
Total68100%
Gennemsnit8,60
21Forslag til nye kan - og skal - tiltag
 1. Supplerende kommentarer
22Har du andet du ønsker at kommentere, er du velkommen til at gøre det i det efterfølgende felt:

Bemærk venligst at når du trykker på "Send evalueringsskemaet", kan du ikke mere ændre indholdet.
 1.