Spørgeskema: SSA-JAN-19 Skoleperiode 1.1
Forfatter: Bhsund
Publiceret: 12-02-2019 12:59:39
Forventet: 0
Påbegyndt: 12
Afsluttede: 9
1TEKST / BILLEDE CONTENT
N/AN/AN/AN/A
2 Introperioden. Hvis du svarer i rubrikken "I Mindre grad/Mindre godt", skal du skrive kommentar i feltet "hvad kan Gøres bedre/anderledes", så vi ved HVAD der skal gøres anderledes, og HVORDAN du kan tænke dig, det kan gøres, så det bliver bedre. AntalProcentGrafik
2.1 I hvor høj grad følte du dig velkommen på skolen?
1
 1. I høj grad
981,82%
2
 2. I Nogen grad
218,18%
3
 3. I mindre grad
00,00%
Total11100%
Gennemsnit1,18
2.2 I hvilken grad kunne du bruge de informationer du fik i din introduktionsperiode?
1
 1. I høj grad
654,55%
2
 2. I Nogen grad
545,45%
3
 3. I mindre grad
00,00%
Total11100%
Gennemsnit1,45
2.3 I hvilken grad oplever du skolen ren og pæn?
1
 1. I høj grad
545,45%
2
 2. I Nogen grad
327,27%
3
 3. I mindre grad
327,27%
Total11100%
Gennemsnit1,82
3 AntalProcentGrafik
3.1 Hvordan var dit første indtryk af skolens fysiske rammer?
1
 1. Rigtigt Godt
654,55%
2
 2. Godt
436,36%
3
 3. Mindre godt
19,09%
Total11100%
Gennemsnit1,55
3.2 Hvad var dit første indtryk af dit klasselokale?
1
 1. Rigtigt Godt
436,36%
2
 2. Godt
327,27%
3
 3. Mindre godt
436,36%
Total11100%
Gennemsnit2,00
3.3 Hvordan vurderer du indeklimaet på skolen?
1
 1. Rigtigt Godt
218,18%
2
 2. Godt
436,36%
3
 3. Mindre godt
545,45%
Total11100%
Gennemsnit2,27
4Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
5 Læringsmiljø.AntalProcentGrafik
5.1 Hvordan vurderer du, læringsmiljøet på skolen har været?
1
 1. Rigtigt Godt
330,00%
2
 2. Godt
770,00%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total10100%
Gennemsnit1,70
5.2 Hvordan oplever du skoleperioden var tilrettelagt?
1
 1. Rigtigt Godt
330,00%
2
 2. Godt
660,00%
3
 3. Mindre godt
110,00%
Total10100%
Gennemsnit1,80
6 AntalProcentGrafik
6.1 I hvilken grad mener du indholdet i skoleperiode 1 har været med til at fremme din læring?
1
 1. I høj grad
660,00%
2
 2. I nogen grad
440,00%
3
 3. I mindre grad
00,00%
Total10100%
Gennemsnit1,40
6.2 I hvilken grad har den anbefalede litteratur kunnet støtte din læring
1
 1. I høj grad
660,00%
2
 2. I nogen grad
440,00%
3
 3. I mindre grad
00,00%
Total10100%
Gennemsnit1,40
7Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
8 SAMARBEJDEAntalProcentGrafik
8.1 Hvordan vurderer du samarbejdet med lærerne?
1
 1. Rigtigt Godt
550,00%
2
 2. Godt
550,00%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total10100%
Gennemsnit1,50
8.2 Hvordan vurderer du samarbejdet i klassen?
1
 1. Rigtigt Godt
444,44%
2
 2. Godt
555,56%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total9100%
Gennemsnit1,56
9 AntalProcentGrafik
9.1 I hvilken grad har du bidraget til et positivt samarbejde i klassen?
1
 1. I høj grad
660,00%
2
 2. I nogen grad
440,00%
3
 3. I Mindre grad
00,00%
Total10100%
Gennemsnit1,40
10Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
11 Pædagogiske redskaber og metoder: Hvordan vurderer du de enkelte læringsmetoder?AntalProcentGrafik
11.1 Holdundervisning
1
 1. Rigtigt Godt
440,00%
2
 2. Godt
660,00%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total10100%
Gennemsnit1,60
11.2 Gruppearbejde
1
 1. Rigtigt Godt
550,00%
2
 2. Godt
440,00%
3
 3. Mindre godt
110,00%
Total10100%
Gennemsnit1,60
11.3 Demonstrationsstueundervisning
1
 1. Rigtigt Godt
555,56%
2
 2. Godt
444,44%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total9100%
Gennemsnit1,44
11.4 Skriftlige opgaver
1
 1. Rigtigt Godt
220,00%
2
 2. Godt
880,00%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total10100%
Gennemsnit1,80
11.5 Studiegrupper
1
 1. Rigtigt Godt
110,00%
2
 2. Godt
880,00%
3
 3. Mindre godt
110,00%
Total10100%
Gennemsnit2,00
11.6 Studiebesøg
1
 1. Rigtigt Godt
466,67%
2
 2. Godt
233,33%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total6100%
Gennemsnit1,33
11.7 IT / digitale medier
1
 1. Rigtigt Godt
222,22%
2
 2. Godt
555,56%
3
 3. Mindre godt
222,22%
Total9100%
Gennemsnit2,00
11.8 Andre metoder.
1
 1. Rigtigt Godt
240,00%
2
 2. Godt
360,00%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total5100%
Gennemsnit1,60
11.8 Hvilke andre metoder?
12Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
13 Evaluering af den personlige uddannelsesplan.AntalProcentGrafik
13.1 I hvilken grad har du anvendt din personlige uddannelsesplan i skoleforløbet?
1
 1. I høj grad
111,11%
2
 2. I nogen grad
555,56%
3
 3. I Mindre grad
333,33%
Total9100%
Gennemsnit2,22
13.2 I hvilken grad har du kunnet bruge dit skema i forhold til din forberedelse?
1
 1. I høj grad
444,44%
2
 2. I nogen grad
555,56%
3
 3. I Mindre grad
00,00%
Total9100%
Gennemsnit1,56
13.3 I hvor høj grad har du arbejdet med din personlige uddannelsesplan under skoleperioden?
1
 1. I høj grad
222,22%
2
 2. I nogen grad
333,33%
3
 3. I Mindre grad
444,44%
Total9100%
Gennemsnit2,22
14Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
15 Uddannelsessamtalen.AntalProcentGrafik
15.1 Hvordan har du arbejdet med de aftaler, du indgik med din kontaktlærer ved uddannelsessamtalen?
1
 1. Rigtig godt
00,00%
2
 2. Godt
342,86%
3
 3. Mindre godt
457,14%
Total7100%
Gennemsnit2,57
16 AntalProcentGrafik
16.1 I hvilken grad har du brugt muligheden for at skrive dig på til kontaktlærertider?
1
 1. I høj Grad
00,00%
2
 2. I nogen grad
112,50%
3
 3. I mindre grad
787,50%
Total8100%
Gennemsnit2,88
16.2 I hvilken grad har du selv taget initiativ til vejledning og møde med din kontaktlærer?
1
 1. I høj Grad
00,00%
2
 2. I nogen grad
225,00%
3
 3. I mindre grad
675,00%
Total8100%
Gennemsnit2,75
17Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
18 Min egen indsats har været:AntalProcentGrafik
1
 1. Rigtig god
333,33%
2
 2. God
555,56%
3
 3. Mindre god
111,11%
Total9100%
Gennemsnit1,78
19Hvad kunne være gjort bedre/anderledes
 1.
20 Kan og skal- tilbud: Hvilke af følgende tilbud i skolens kan - og ?skal - pjece har du benyttet dig af? Sæt kryds.AntalProcentGrafik
1
 1. Valgfag
00,00%
2
 2. Valgfrit specialefag
00,00%
3
 3. Store hjælpedag
00,00%
4
 4. Kommunikationsmedier
00,00%
5
 5. IT-café
00,00%
6
 6. Frivilligt arbejde
00,00%
7
 7. Fredagscafé
00,00%
8
 8. Skolens elevråd
00,00%
9
 9. Mentorordning
00,00%
10
 10. Sund morgenmad og frugt
00,00%
11
 11. Sommerevent
00,00%
12
 12. Mandagssamling
00,00%
13
 13. Dansktest
00,00%
14
 14. Søsterklasseordning
00,00%
15
 15. Motion og bevægelse
375,00%
16
 16. Samtaler med socialrådgiver
00,00%
17
 17. PiU (Praktik i Udlandet)
00,00%
18
 18. Rygestopkursus
00,00%
19
 19. "Gå styrket til eksamen" kurser
00,00%
20
 20. Boglån i biblioteket
125,00%
Total4100%
Gennemsnit16,25
21Forslag til nye kan - og skal - tiltag
 1. Supplerende kommentarer
22Har du andet du ønsker at kommentere, er du velkommen til at gøre det i det efterfølgende felt:

Bemærk venligst at når du trykker på "Send evalueringsskemaet", kan du ikke mere ændre indholdet.
 1.