Spørgeskema: MSSA-SEP-17 Skoleperiode 3.1
Forfatter: BHsund
Publiceret: 10-12-2018 10:24:14
Forventet: 0
Påbegyndt: 14
Afsluttede: 13
1TEKST / BILLEDE CONTENT
N/AN/AN/AN/A
2 Introperioden. Hvis du svarer i rubrikken "I Mindre grad/Mindre godt", skal du skrive kommentar i feltet "hvad kan Gøres bedre/anderledes", så vi ved HVAD der skal gøres anderledes, og HVORDAN du kan tænke dig, det kan gøres, så det bliver bedre. AntalProcentGrafik
2.1 I hvilken grad kunne du bruge de informationer du fik i din introduktionsperiode?
1
 1. I høj grad
753,85%
2
 2. I Nogen grad
646,15%
3
 3. I mindre grad
00,00%
Total13100%
Gennemsnit1,46
2.2 hvilken grad oplever du skolen ren og pæn?
1
 1. I høj grad
323,08%
2
 2. I Nogen grad
969,23%
3
 3. I mindre grad
17,69%
Total13100%
Gennemsnit1,85
3 AntalProcentGrafik
3.1 Hvad var dit første indtryk af dit klasselokale?
1
 1. Rigtigt Godt
430,77%
2
 2. Godt
861,54%
3
 3. Mindre godt
17,69%
Total13100%
Gennemsnit1,77
3.2 Hvordan vurderer du indeklimaet på skolen?
1
 1. Rigtigt Godt
00,00%
2
 2. Godt
00,00%
3
 3. Mindre godt
13100,00%
Total13100%
Gennemsnit3,00
4Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
5 Læringsmiljø.AntalProcentGrafik
5.1 Hvordan vurderer du, læringsmiljøet på skolen har været?
1
 1. Rigtigt Godt
1083,33%
2
 2. Godt
216,67%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total12100%
Gennemsnit1,17
5.2 Hvordan oplever du skoleperioden var tilrettelagt?
1
 1. Rigtigt Godt
866,67%
2
 2. Godt
433,33%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total12100%
Gennemsnit1,33
6 AntalProcentGrafik
6.1 I hvilken grad mener du indholdet i skoleperiode 3 har været med til at fremme din læring?
1
 1. I høj grad
1292,31%
2
 2. I nogen grad
17,69%
3
 3. I mindre grad
00,00%
Total13100%
Gennemsnit1,08
6.2 I hvilken grad har den anbefalede litteratur kunnet støtte din læring
1
 1. I høj grad
1184,62%
2
 2. I nogen grad
17,69%
3
 3. I mindre grad
17,69%
Total13100%
Gennemsnit1,23
7Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
8 SAMARBEJDEAntalProcentGrafik
8.1 Hvordan vurderer du samarbejdet med lærerne?
1
 1. Rigtigt Godt
1292,31%
2
 2. Godt
17,69%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total13100%
Gennemsnit1,08
8.2 Hvordan vurderer du samarbejdet i klassen?
1
 1. Rigtigt Godt
969,23%
2
 2. Godt
430,77%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total13100%
Gennemsnit1,31
9 AntalProcentGrafik
9.1 I hvilken grad har du bidraget til et positivt samarbejde i klassen?
1
 1. I høj grad
861,54%
2
 2. I nogen grad
538,46%
3
 3. I Mindre grad
00,00%
Total13100%
Gennemsnit1,38
10Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
11 Pædagogiske redskaber og metoder: Hvordan vurderer du de enkelte læringsmetoder?AntalProcentGrafik
11.1 Holdundervisning
1
 1. Rigtigt Godt
1076,92%
2
 2. Godt
323,08%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total13100%
Gennemsnit1,23
11.2 Gruppearbejde
1
 1. Rigtigt Godt
753,85%
2
 2. Godt
646,15%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total13100%
Gennemsnit1,46
11.3 Demonstrationsstueundervisning
1
 1. Rigtigt Godt
866,67%
2
 2. Godt
433,33%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total12100%
Gennemsnit1,33
11.4 Skriftlige opgaver
1
 1. Rigtigt Godt
646,15%
2
 2. Godt
753,85%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total13100%
Gennemsnit1,54
11.5 Studiegrupper
1
 1. Rigtigt Godt
541,67%
2
 2. Godt
758,33%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total12100%
Gennemsnit1,58
11.6 Studiebesøg
1
 1. Rigtigt Godt
981,82%
2
 2. Godt
218,18%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total11100%
Gennemsnit1,18
11.7 IT / digitale medier
1
 1. Rigtigt Godt
1076,92%
2
 2. Godt
215,38%
3
 3. Mindre godt
17,69%
Total13100%
Gennemsnit1,31
11.8 Andre metoder.
1
 1. Rigtigt Godt
228,57%
2
 2. Godt
457,14%
3
 3. Mindre godt
114,29%
Total7100%
Gennemsnit1,86
11.8 Hvilke andre metoder?
12Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
13 Evaluering af den personlige uddannelsesplan.AntalProcentGrafik
13.1 I hvilken grad har du anvendt din personlige uddannelsesplan i skoleforløbet?
1
 1. I høj grad
215,38%
2
 2. I nogen grad
538,46%
3
 3. I Mindre grad
646,15%
Total13100%
Gennemsnit2,31
13.2 I hvilken grad har du kunnet bruge dit skema i forhold til din forberedelse?
1
 1. I høj grad
1076,92%
2
 2. I nogen grad
215,38%
3
 3. I Mindre grad
17,69%
Total13100%
Gennemsnit1,31
13.3 I hvor høj grad har du arbejdet med din personlige uddannelsesplan under skoleperioden?
1
 1. I høj grad
215,38%
2
 2. I nogen grad
538,46%
3
 3. I Mindre grad
646,15%
Total13100%
Gennemsnit2,31
14Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
15 Uddannelsessamtalen.AntalProcentGrafik
15.1 Hvordan har du arbejdet med de aftaler, du indgik med din kontaktlærer ved uddannelsessamtalen?
1
 1. Rigtig godt
538,46%
2
 2. Godt
646,15%
3
 3. Mindre godt
215,38%
Total13100%
Gennemsnit1,77
16 AntalProcentGrafik
16.1 I hvilken grad har du brugt muligheden for at skrive dig på til kontaktlærertider?
1
 1. I høj Grad
430,77%
2
 2. I nogen grad
323,08%
3
 3. I mindre grad
646,15%
Total13100%
Gennemsnit2,15
16.2 I hvilken grad har du selv taget initiativ til vejledning og møde med din kontaktlærer?
1
 1. I høj Grad
323,08%
2
 2. I nogen grad
323,08%
3
 3. I mindre grad
753,85%
Total13100%
Gennemsnit2,31
17Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
18 Min egen indsats har været:AntalProcentGrafik
1
 1. Rigtig god
753,85%
2
 2. God
538,46%
3
 3. Mindre god
17,69%
Total13100%
Gennemsnit1,54
19Hvad kunne være gjort bedre/anderledes
 1.
20 Kan og skal- tilbud: Hvilke af følgende tilbud i skolens kan - og ?skal - pjece har du benyttet dig af? Sæt kryds.AntalProcentGrafik
1
 1. Valgfag
111,11%
2
 2. Valgfrit specialefag
222,22%
3
 3. Store hjælpedag
00,00%
4
 4. Kommunikationsmedier
00,00%
5
 5. IT-café
00,00%
6
 6. Frivilligt arbejde
00,00%
7
 7. Fredagscafé
00,00%
8
 8. Skolens elevråd
00,00%
9
 9. Mentorordning
00,00%
10
 10. Sund morgenmad og frugt
00,00%
11
 11. Sommerevent
00,00%
12
 12. Mandagssamling
555,56%
13
 13. Dansktest
00,00%
14
 14. Søsterklasseordning
00,00%
15
 15. Motion og bevægelse
111,11%
16
 16. Samtaler med socialrådgiver
00,00%
17
 17. PiU (Praktik i Udlandet)
00,00%
18
 18. Rygestopkursus
00,00%
19
 19. "Gå styrket til eksamen" kurser
00,00%
20
 20. Boglån i biblioteket
00,00%
Total9100%
Gennemsnit8,89
21Forslag til nye kan - og skal - tiltag
 1. Supplerende kommentarer
22Har du andet du ønsker at kommentere, er du velkommen til at gøre det i det efterfølgende felt:

Bemærk venligst at når du trykker på "Send evalueringsskemaet", kan du ikke mere ændre indholdet.
 1.