Spørgeskema: SSA-AUG-17 Skoleperiode 2
Forfatter: BHsund
Publiceret: 15-10-2018 11:23:12
Forventet: 0
Påbegyndt: 13
Afsluttede: 11
1TEKST / BILLEDE CONTENT
N/AN/AN/AN/A
2 Introperioden. Hvis du svarer i rubrikken "I Mindre grad/Mindre godt", skal du skrive kommentar i feltet "hvad kan Gøres bedre/anderledes", så vi ved HVAD der skal gøres anderledes, og HVORDAN du kan tænke dig, det kan gøres, så det bliver bedre. AntalProcentGrafik
2.1 I hvilken grad kunne du bruge de informationer du fik i din introduktionsperiode?
1
 1. I høj grad
325,00%
2
 2. I Nogen grad
866,67%
3
 3. I mindre grad
18,33%
Total12100%
Gennemsnit1,83
2.2 I hvilken grad oplever du skolen ren og pæn?
1
 1. I høj grad
216,67%
2
 2. I Nogen grad
758,33%
3
 3. I mindre grad
325,00%
Total12100%
Gennemsnit2,08
3 AntalProcentGrafik
3.1 Hvad var dit første indtryk af dit klasselokale?
1
 1. Rigtigt Godt
18,33%
2
 2. Godt
541,67%
3
 3. Mindre godt
650,00%
Total12100%
Gennemsnit2,42
3.2 Hvordan vurderer du indeklimaet på skolen?
1
 1. Rigtigt Godt
00,00%
2
 2. Godt
650,00%
3
 3. Mindre godt
650,00%
Total12100%
Gennemsnit2,50
4Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
5 Læringsmiljø.AntalProcentGrafik
5.1 Hvordan vurderer du, læringsmiljøet på skolen har været?
1
 1. Rigtigt Godt
00,00%
2
 2. Godt
1083,33%
3
 3. Mindre godt
216,67%
Total12100%
Gennemsnit2,17
5.2 Hvordan oplever du skoleperioden var tilrettelagt?
1
 1. Rigtigt Godt
00,00%
2
 2. Godt
763,64%
3
 3. Mindre godt
436,36%
Total11100%
Gennemsnit2,36
6 AntalProcentGrafik
6.1 I hvilken grad mener du indholdet i skoleperiode 2 har været med til at fremme din læring?
1
 1. I høj grad
650,00%
2
 2. I nogen grad
541,67%
3
 3. I mindre grad
18,33%
Total12100%
Gennemsnit1,58
6.2 I hvilken grad har den anbefalede litteratur kunnet støtte din læring
1
 1. I høj grad
650,00%
2
 2. I nogen grad
650,00%
3
 3. I mindre grad
00,00%
Total12100%
Gennemsnit1,50
7Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
8 SAMARBEJDEAntalProcentGrafik
8.1 Hvordan vurderer du samarbejdet med lærerne?
1
 1. Rigtigt Godt
866,67%
2
 2. Godt
433,33%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total12100%
Gennemsnit1,33
8.2 Hvordan vurderer du samarbejdet i klassen?
1
 1. Rigtigt Godt
19,09%
2
 2. Godt
218,18%
3
 3. Mindre godt
872,73%
Total11100%
Gennemsnit2,64
9 AntalProcentGrafik
9.1 I hvilken grad har du bidraget til et positivt samarbejde i klassen?
1
 1. I høj grad
433,33%
2
 2. I nogen grad
866,67%
3
 3. I Mindre grad
00,00%
Total12100%
Gennemsnit1,67
10Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
11 Pædagogiske redskaber og metoder: Hvordan vurderer du de enkelte læringsmetoder?AntalProcentGrafik
11.1 Holdundervisning
1
 1. Rigtigt Godt
325,00%
2
 2. Godt
975,00%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total12100%
Gennemsnit1,75
11.2 Gruppearbejde
1
 1. Rigtigt Godt
216,67%
2
 2. Godt
866,67%
3
 3. Mindre godt
216,67%
Total12100%
Gennemsnit2,00
11.3 Demonstrationsstueundervisning
1
 1. Rigtigt Godt
327,27%
2
 2. Godt
763,64%
3
 3. Mindre godt
19,09%
Total11100%
Gennemsnit1,82
11.4 Skriftlige opgaver
1
 1. Rigtigt Godt
433,33%
2
 2. Godt
758,33%
3
 3. Mindre godt
18,33%
Total12100%
Gennemsnit1,75
11.5 Studiegrupper
1
 1. Rigtigt Godt
19,09%
2
 2. Godt
1090,91%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total11100%
Gennemsnit1,91
11.6 Studiebesøg og studietur
1
 1. Rigtigt Godt
975,00%
2
 2. Godt
325,00%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total12100%
Gennemsnit1,25
11.7 IT / digitale medier
1
 1. Rigtigt Godt
216,67%
2
 2. Godt
866,67%
3
 3. Mindre godt
216,67%
Total12100%
Gennemsnit2,00
11.8 Andre metoder.
1
 1. Rigtigt Godt
114,29%
2
 2. Godt
685,71%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,86
11.8 Hvilke andre metoder?
12Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
13 Evaluering af den personlige uddannelsesplan.AntalProcentGrafik
13.1 I hvilken grad har du anvendt din personlige uddannelsesplan i skoleforløbet?
1
 1. I høj grad
00,00%
2
 2. I nogen grad
650,00%
3
 3. I Mindre grad
650,00%
Total12100%
Gennemsnit2,50
13.2 I hvilken grad har du kunnet bruge dit skema i forhold til din forberedelse?
1
 1. I høj grad
325,00%
2
 2. I nogen grad
866,67%
3
 3. I Mindre grad
18,33%
Total12100%
Gennemsnit1,83
13.3 I hvor høj grad har du arbejdet med din personlige uddannelsesplan under skoleperioden?
1
 1. I høj grad
00,00%
2
 2. I nogen grad
541,67%
3
 3. I Mindre grad
758,33%
Total12100%
Gennemsnit2,58
14Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
15 Uddannelsessamtalen.AntalProcentGrafik
15.1 Hvordan har du arbejdet med de aftaler, du indgik med din kontaktlærer ved uddannelsessamtalen?
1
 1. Rigtig godt
327,27%
2
 2. Godt
872,73%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total11100%
Gennemsnit1,73
16 AntalProcentGrafik
16.1 I hvilken grad har du brugt muligheden for at skrive dig på til kontaktlærertider?
1
 1. I høj Grad
327,27%
2
 2. I nogen grad
436,36%
3
 3. I mindre grad
436,36%
Total11100%
Gennemsnit2,09
16.2 I hvilken grad har du selv taget initiativ til vejledning og møde med din kontaktlærer?
1
 1. I høj Grad
218,18%
2
 2. I nogen grad
436,36%
3
 3. I mindre grad
545,45%
Total11100%
Gennemsnit2,27
17Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
18 Min egen indsats har været:AntalProcentGrafik
1
 1. Rigtig god
218,18%
2
 2. God
981,82%
3
 3. Mindre god
00,00%
Total11100%
Gennemsnit1,82
19Hvad kunne være gjort bedre/anderledes
 1.
20 Kan og skal- tilbud: Hvilke af følgende tilbud i skolens kan - og ?skal - pjece har du benyttet dig af? Sæt kryds.AntalProcentGrafik
1
 1. Valgfag
218,18%
2
 2. Valgfrit specialefag
436,36%
3
 3. Store hjælpedag
00,00%
4
 4. Kommunikationsmedier
00,00%
5
 5. IT-café
00,00%
6
 6. Frivilligt arbejde
00,00%
7
 7. Fredagscafé
00,00%
8
 8. Skolens elevråd
218,18%
9
 9. Mentorordning
00,00%
10
 10. Sund morgenmad og frugt
00,00%
11
 11. Sommerevent
00,00%
12
 12. Mandagssamling
218,18%
13
 13. Dansktest
00,00%
14
 14. Søsterklasseordning
00,00%
15
 15. Motion og bevægelse
00,00%
16
 16. Samtaler med socialrådgiver
00,00%
17
 17. PiU (Praktik i Udlandet)
00,00%
18
 18. Rygestopkursus
00,00%
19
 19. "Gå styrket til eksamen" kurser
00,00%
20
 20. Boglån i biblioteket
19,09%
Total11100%
Gennemsnit6,36
21Forslag til nye kan - og skal - tiltag
 1. Supplerende kommentarer
22Har du andet du ønsker at kommentere, er du velkommen til at gøre det i det efterfølgende felt:

Bemærk venligst at når du trykker på "Send evalueringsskemaet", kan du ikke mere ændre indholdet.
 1.