Spørgeskema: ssh-jan-18 sk2
Forfatter: Jytte
Publiceret: 15-10-2018 11:19:50
Forventet: 0
Påbegyndt: 14
Afsluttede: 7
1TEKST / BILLEDE CONTENT
N/AN/AN/AN/A
2 Læringsmiljø.AntalProcentGrafik
2.1 Hvordan oplevede du læringsmiljøet?
1
 1. Rigtigt Godt
228,57%
2
 2. Godt
571,43%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,71
2.2 Hvordan oplevede du tilrettelæggelsen af undervisningen?
1
 1. Rigtigt Godt
342,86%
2
 2. Godt
457,14%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,57
2.3 Hvad synes du om indholdet i undervisningen?
1
 1. Rigtigt Godt
342,86%
2
 2. Godt
342,86%
3
 3. Mindre godt
114,29%
Total7100%
Gennemsnit1,71
3 AntalProcentGrafik
3.1 I hvilken grad, gør du brug af læseplan, litteraturliste, skema samt uddannelsesbog?
1
 1. I høj grad
457,14%
2
 2. I nogen grad
342,86%
3
 3. I mindre grad
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,43
3.2 I hvilken grad kan de forskellige pædagogiske metoder understøtte din læring?
1
 1. I høj grad
342,86%
2
 2. I nogen grad
457,14%
3
 3. I mindre grad
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,57
4Hvad kunne med fordel gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
5 Læringsmetoder. Hvordan vurderer du følgende læringsmetoder:AntalProcentGrafik
5.1 Holdundervisning
1
 1. Rigtigt Godt
342,86%
2
 2. Godt
457,14%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,57
5.2 Gruppearbejde
1
 1. Rigtigt Godt
00,00%
2
 2. Godt
7100,00%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total7100%
Gennemsnit2,00
5.3 Casearbejde
1
 1. Rigtigt Godt
457,14%
2
 2. Godt
342,86%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,43
5.4 Demostuen
1
 1. Rigtigt Godt
342,86%
2
 2. Godt
342,86%
3
 3. Mindre godt
114,29%
Total7100%
Gennemsnit1,71
5.5 Skriftlige opgaver
1
 1. Rigtigt Godt
457,14%
2
 2. Godt
342,86%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,43
5.6 Studiecafé
1
 1. Rigtigt Godt
457,14%
2
 2. Godt
228,57%
3
 3. Mindre godt
114,29%
Total7100%
Gennemsnit1,57
5.7 Studiebesøg/-tur
1
 1. Rigtigt Godt
350,00%
2
 2. Godt
233,33%
3
 3. Mindre godt
116,67%
Total6100%
Gennemsnit1,67
5.8 IT / digitale medier
1
 1. Rigtigt Godt
457,14%
2
 2. Godt
342,86%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,43
5.9 Andre metoder
1
 1. Rigtigt Godt
120,00%
2
 2. Godt
360,00%
3
 3. Mindre godt
120,00%
Total5100%
Gennemsnit2,00
5.9 Hvilke andre metoder?
6Supplerende kommentarer.
 1.
7 Uddannelsessamtalen.AntalProcentGrafik
7.1 Hvad mener du om uddannelsessamtalen?
1
 1. Rigtig god
571,43%
2
 2. God
228,57%
3
 3. Mindre god
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,29
8 AntalProcentGrafik
8.1 I hvilken grad, tog du initiativ til at få en samtale med din kontaktlærer?
1
 1. I høj Grad
228,57%
2
 2. I nogen grad
571,43%
3
 3. I mindre grad
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,71
8.2 I hvilken grad, har du benyttet dig af muligheden for at tale med din kontaktlærer i kontaktlærertiden?
1
 1. I høj Grad
342,86%
2
 2. I nogen grad
114,29%
3
 3. I mindre grad
342,86%
Total7100%
Gennemsnit2,00
8.3 I hvilken grad har du kunnet bruge den vejledning du har fået?
1
 1. I høj Grad
685,71%
2
 2. I nogen grad
114,29%
3
 3. I mindre grad
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,14
9Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
10 Evaluering af den personlige uddannelsesplan.AntalProcentGrafik
10.1 I hvilken grad, har du kunnet bruge din personlige uddannelsesplan til at sætte dig mål?
1
 1. I høj grad
342,86%
2
 2. I nogen grad
342,86%
3
 3. I Mindre grad
114,29%
Total7100%
Gennemsnit1,71
10.2 I hvilken grad, forestiller du dig muligheden for at anvende din personlige uddannelsesplan i din kommende praktikperiode?
1
 1. I høj grad
457,14%
2
 2. I nogen grad
342,86%
3
 3. I Mindre grad
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,43
11 AntalProcentGrafik
11.1 Hvordan vurderer du din personlige uddannelsesplan som dit arbejdsredskab?
1
 1. Rigtig god
114,29%
2
 2. God
571,43%
3
 3. Mindre god
114,29%
Total7100%
Gennemsnit2,00
12Hvad kan gøres bedre/anderledes?
 1. Supplerende kommentarer.
13 Min egen indsats har været:AntalProcentGrafik
1
 1. Rigtig god
342,86%
2
 2. God
228,57%
3
 3. Mindre god
228,57%
Total7100%
Gennemsnit1,86
14Hvad kunne være gjort bedre/anderledes
 1.
15 SAMARBEJDE hvordan vurderer du:AntalProcentGrafik
15.1 Samarbejde med lærerne
1
 1. Rigtigt Godt
342,86%
2
 2. Godt
457,14%
3
 3. Mindre godt
00,00%
Total7100%
Gennemsnit1,57
15.2 Samarbejdet i klassen
1
 1. Rigtigt Godt
114,29%
2
 2. Godt
457,14%
3
 3. Mindre godt
228,57%
Total7100%
Gennemsnit2,14
16 AntalProcentGrafik
16.1 I hvilken grad, har du bidraget til et positivt samarbejde i klassen?
1
 1. I høj grad
457,14%
2
 2. I nogen grad
228,57%
3
 3. I Ringe grad
114,29%
Total7100%
Gennemsnit1,57
17Hvad kunne være gjort bedre/anderledes?
 1.
18 Hvilke af følgende tilbud i skolens KAN/SKAL pjece, har du gjort brug af?AntalProcentGrafik
1
 1. mandagssamling
533,33%
2
 2. morgenmad + frugt
320,00%
3
 3. bevægelse
16,67%
4
 4. IT café
16,67%
5
 5. mentorordning
00,00%
6
 6. elevråd
00,00%
7
 7. søsterklasse
00,00%
8
 8. dansk test
16,67%
9
 9. kontaktlærer
320,00%
10
 10. PiU (praktik i udlandet)
00,00%
11
 11. sommerevent
00,00%
12
 12. frivilligt arbejde
00,00%
13
 13. fredagscafé
00,00%
14
 14. bibliotek
16,67%
15
 15. kursus: eksamensmestring
00,00%
16
 16. kursus: rygestop
00,00%
17
 17. socialrådgiver
00,00%
18
 18. psykolog
00,00%
19
 19. Andre forslag
00,00%
Total15100%
Gennemsnit4,47
19Supplerende kommentarer
 1.
20Har du andet du ønsker at kommentere, er du velkommen til at gøre det i det efterfølgende felt:

Bemærk venligst at når du trykker på "Send evalueringsskemaet", kan du ikke mere ændre indholdet.
 1.